Disable Preloader

Стационарен блок

Разполага с много добри пространствени условия в т.ч. и болнични стаи от боксов тип. Разположено е на 5-и етаж в западен корпус.

Виж още

Консултативно – диагностичен блок

Обособени са приемо-консултативни кабинети към шестте клинични отделения, както и кабинет за преданестезиологични консултации. Разкрити са и функционират кабинети за доплерова сонография, електромиография, ехокардиография, ендоскопска диагностика, функционално изледване на дишането.

Виж още

Административно - стопански блок

Оборудван е с нови компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи. Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечение на болните, а така също и за цялостното функциониране на лечебното заведение.

Виж още

Болнична аптека

Болнична аптека

Виж още
0

Години опит

0

Лекувани пациенти за година

0

Брой клинични пътеки

0

Доктори, специалисти