Контакти

Свържете се с нас

"МБАЛ- Балчик" ЕООД

Управител "МБАЛ-Балчик" ЕООД - Д-р Парсек Салбашян

тел: – 0579/ 7 22 38

Главна медицинска сестра - м.с. Йовка Канаврова

тел: – 0579/ 7 22 38

Главен счетоводител - Кристина Санджакянова

тел: – 0579 / 7 40 66

Административен Секретар - Минка Димитрова

тел: – 0579/ 7 22 38

Счетоводство

тел: – ‎0579/ 7 40 66

E-MAIL

mbal_balchik@abv.bg