Новини

Закупи се нов електрокардиографен апарат, за вътрешно отделение, последна технология в медицината, създаващ възможност за провеждане на контакт и консулт с колеги кардиолози от други краища на света.