Новини

В срок до 31.12.2019 г. Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / без контраст/ - ще се извършва на цена 55,00лв.