Новини

С изключителната подкрепа и финансова помощ на г-н Николай Ангелов – кмет на гр. Балчик и Община Балчик, се извърши цялостен ремонт на интериорния сграден фонд. Преодолени бяха важни проблеми, касаещи комфорта и лечението на пациентите. За целта беше изградена централна климатична инсталация. За по-голяма ефективност и безопасност, беше подменена изцяло старата дограма с нова по-модерна и надеждна PVC –дограма. Изградиха се армстронг тавани с ново LED –осветление. Създаде се благоприятна атмосфера за работа и лечение.