Новини

С подкрепата на г-н Николай Ангелов - кмет на гр. Балчик и Община Балчик, беше изцяло обновена асфалтната пътна настилка в района на болницата, създаде се паркинг за служителите от южната страна на сградата, с което се създаде възможност за увеличаване на паркоместата в района на болницата и удобство за пациентите.