Ценоразпис

Заповед - ценоразпис   zapoved cenorazpis 14062019
Приложения ценоразпис чл. 98 ЗЛЗ-1 - МБАЛ БАЛЧИК   Приложения ценоразпис чл. 98 ЗЛЗ-1 - МБАЛ БАЛЧИК


Всички платени медицински услуги се заплащат на касата, която се намира на 4-ти етаж в МБАЛ Балчик (етажа на клинична лаборатория)


код от инф. с-ма на ЛЗ Продукт мерна единица (брой. ден или др.) Цена в лв.
7101 Рентгенография на гръден кош бр. 20.00
7102 Рентгеноскопия на бял дроб бр. 20.00
7103 Рентгенография на крайници бр. 20.00
7104 Рентгенография на длан и пръсти - 2 проекции бр. 18.00
7105 Рентгенография на стерноклавикуларна става бр. 18.00
7106 Рентгенография на сакроилиачна става бр. 20.00
7107 Рентгенография на тазобедрена става - 2 проекции бр. 20.00
7108 Рентгенография на бедрена кост- 2 проекции бр. 20.00
7109 Рентгенография на колянна става - 2 проекции бр. 20.00
7110 Рентгенография на подбедрица - 2 проекции бр. 20.00
7111 Рентгенография на глезенна става бр. 20.00
7112 Рентгенография на стъпало и пръсти бр. 20.00
7113 Рентгенография на клавикула бр. 20.00
7114 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр. 20.00
7115 Рентгенография на скапула бр. 20.00
7116 Рентгенография на раменна става бр. 20.00
7117 Рентгенография на хумерус бр. 20.00
7118 Рентгенография на лакетна става бр. 20.00
7119 Рентгенография на антебрахиум бр. 20.00
7120 Рентгенография на гривнена става бр. 20.00
7121 Рентгенография на черепни кости и кухини бр. 22.00
7122 Рентгенография на шийни прешлени бр. 22.00
7123 Рентгенография на гръбначни прешлени бр. 22.00
7124 Рентгенография на гръден кош и бял дроб бр. 22.00
7125 Рентгенография на таз бр. 22.00
7125 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум бр. 22.00
7125 Обзорна рентгенография на корем бр. 22.00
7201 Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи бр. 35.00
7202 Рентгеново изследване на хранопровод, стомах /с контраст/ бр. 45.00
7203 Рентгеново изследване на тънки черва /пасаж/ бр. 30.00
7204 Иригография бр. 65.00
7205 Венозна урография с контраст бр. 50.00
7206 Мамография на двете млечни жлези бр. 30.00
7207 Ехография на млечни жлези бр. 25.00
7301 Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / без контраст/ - КАТ бр. 110.00
7302 Компютърна аксиална или спирална томография, за една област / с контраст/ - КАТ бр. 160.00

код от инф. с-ма на ЛЗ Продукт мерна единица (брой. ден или др.) Цена в лв.
1 Амбулаторен преглед в ПКК бр. 40.00
2 Преглед в дома на пациент бр. 50.00
3 Вземане на биологичен материал бр. 2.00
4 Мускулна манипулация бр. 5.00
5 Венозна манипулация бр. 10.00
6 Венозна манипулация с поставяне на абокат бр. 12.00
7 Венозна инфузия бр. 24.00
8 Епикутанен тест за проба бр. 5.00
9 Превръзка бр. 12.00
10 ЕКГ бр. 15.00
11 ЕКГ с натоварване бр. 40.00
12 Ехокардиография бр. 35.00
13 Холтер бр. 45.00
14 Доплерова сонография бр. 40.00
15 EEГ бр. 45.00
16 ЕМГ бр. 45.00
17 ФИД бр. 25.00
18 Хирургична обработка на рана бр. 55.00
19 Екстирпация на липоми. атероми. ганглиони. бурсектомия. лимфни възли и др. без хистологично изследване бр. 120.00
20 Екстирпация на липоми. атероми. ганглиони. бурсектомия. лимфни възли и др. с хистологично изследване бр. 150.00
21 Хирургична обработка на фурункул бр. 80.00
22 Фимоза с обща анестезия бр. 190.00
23 Враснал нокът бр. 70.00
24 Анестезиологична консултация бр. 40.00
25 Локална анестезия бр. 100.00
26 Обща интравенозна анестезия бр. 120.00
27 Комбинирана обща интубационна анестезия бр. 150.00
28 Лумбална пункция бр. 35.00
29 Пункция на става бр. 35.00
30 Плеврална и абдоминална пункция бр. 35.00
31 Катетъризиране на пикочен мехур с постоянен или временен катетър бр. 30.00
32 Ендоскопско изследване без хистологично изследване бр. 50.00
33 Ендоскопско изследване с хистологично изследване бр. 80.00
34 Клипси за лапароскопска хирургическа интервенция. които не се заплащат от НЗОК бр. 50.00
35 Ръкав за лапароскопска хирургическа интервенция.който не се заплащат от НЗОК бр. 7.40
36 Електронож за еднократна употреба бр. 30.00
37 Аборт по желание с местна анестезия бр. 120.00
38 Аборт по желание с обща анестезия бр. 180.00
39 Индивидуален пост от медицинска сестра час 6.00
40 Стая с 1 легло и санитарен възел ден 40.00
41 Стая с 2 легла и санитарен възел ден 30.00
42 Стая с 2 легла. без санитарен възел ден 25.00
43 Транспорт в града бр. 10.00
44 Транспорт извън града км 0.90
45 Стационарно лечение по желание на пациент със заболяване по КП. по която болницата няма договор с НЗОК бр. по цена на КП
46 Стационарно лечение по желание на неосигурен пациент бр. по цена на КП
47 Издаване на дубликат на медицински документ бр. 5.00
48 Копирни услуги:
49 Копирни услуги едностранен печат бр. 0.10
50 Копирни услуг: двустранен печат бр. 0.18
51 wi -fi internet за престой 5.80
52 Договор за медицинско обслужване бр. 300.00